ALS OUDER WIL JE HET BESTE VOOR JE KIND

Je ziet je kind graag gelukkig en vrolijk en dat het lekker in zijn vel zit. Er zijn momenten dat je als ouder merkt en voelt dat je kind ergens mee zit en er zelf niet uitkomt. Soms lukt het je zelf ook niet om je kind te helpen, terwijl je wel van alles probeert. Hoe fijn zou het zijn om je kind weer te zien stralen?

Hulp vragen kan en mag!

Als kindercoach en jongerencoach, kan ik hierbij helpen. Door objectief te luisteren, de kern te achterhalen en oplossingen te bieden. Buro Kick werkt oplossingsgericht en heeft als doel om kinderen en jongeren weer op weg te helpen.

BURO KICK HELPT U HIERBIJ

Met Buro Kick onderscheid ik mij van andere praktijken doordat ik zowel coaching en therapie op één locatie aanbied. Therapie houdt in dat je door middel van verschillende werkvormen de oorzaak van problemen aangepakt. Bij coaching daarentegen werk je heel doelgericht aan oplossingen die het kind op dat moment nodig heeft (en richt je je dus niet op de oorzaak van het probleem).

Benieuwd naar het verschil, bekijk dan de pagina THERAPEUT OF COACH.

Buro Kick is er voor ouders die zich zorgen maken om hun kind, maar de stap naar jeugdzorg te groot vinden of die opzien tegen de wachtlijsten die je soms bij de reguliere zorg tegenkomt.

MIJN WERKWIJZE

1. DE KENNISMAKING

Een traject begint altijd met een telefonisch kennismakingsgesprek van ongeveer 20 minuten waarin we kort ingaan op de hulpvraag.

2. HET INTAKEGESPREK

Als het gevoel goed is plannen we een intakegesprek om de hulpvraag concreet te maken. Uit dit gesprek  blijkt wat het meest aansluit bij uw kind; therapie of coaching.

3. DE SESSIES

Het benodigde aantal sessies is afhankelijk van de hulpvraag en het te bereiken doel.

4. DE AFRONDING & EVALUATIE

Een traject is klaar als uw kind het doel en het geleerde in de praktijk kan en durft te brengen.

KIND EN JONGERENCOACH OF THERAPEUT?

Therapeut en coach zijn twee verschillende expertises die in elkaars verlengde liggen. Ze kunnen elkaar aanvullen en waar nodig vloeiend in elkaar overgaan.

Bij therapie staat het aanpakken van klachten en dieperliggende problematiek centraal: wat is de oorzaak van het probleem? Therapie is vaak langduriger en intensiever dan coaching. Als de klachten eenmaal zijn aangepakt, kan coaching helpen om het leven van het kind verder op te bouwen en het doel te bereiken.

Wil je dat ik contact met je opneem?