GOED OM TE WETEN

 • De kindertherapeut en kindercoach zou voor ieder kind beschikbaar moeten zijn, ook als je het financieel moeilijk hebt. In dit geval mag u natuurlijk ook contact met mij opnemen of bekijk mijn blog Kindercoaching en jongerencoaching is toch “onbetaalbaar”?!
 • Een telefonisch kennismakingsgesprek is gratis en vrijblijvend
 • Ik reageer op werkdagen binnen 24 uur
 • Maak zonder verwijzing een afspraak voor een losse sessie of een reeks gesprekken
 • Direct hulp, zonder wachtlijst
 • Voor het intakegesprek kom ik graag bij jullie thuis
 • Veel sessies kunnen tegenwoordig ook onder schooltijd plaatsvinden op de school van uw kind. Hierover ga ik graag samen met u en de school in gesprek.
 • Alle tarieven zijn inclusief voorbereidingstijd, interne verslaglegging en het gebruik van materialen.
 • Alle gesprekken zijn vertrouwelijk. Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid van u en/of uw kind in gevaar brengen, dan bespreek ik dit met derden (bijvoorbeeld familie, school, Veilig Thuis). Dit wordt altijd eerst met u besproken en is conform de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
 • Gesprekspartner van derden is mogelijk. Dit betekent dat ik in overleg met u in gesprek kan gaan met scholen, artsen en andere hulpverleningsinstanties.
 • Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het behaalde resultaat ter verbetering. U mag van mij verwachten dat ik al mijn kennis en vaardigheden zal inzetten om uw kind zo goed mogelijk te begeleiden.