KIND EN JONGERENCOACH OF THERAPEUT

Een kindercoach en jongerencoach of therapeut hebben beide hetzelfde doel; ze willen het kind helpen bij (gedrags) problemen en er voor zorgen dat het kind weer lekker in zijn vel komt te zitten. Deze trajecten liggen echter wel in elkaars verlengde. Ze kunnen elkaar aanvullen en waar nodig vloeiend in elkaar overgaan.

Bij therapie staat het aanpakken van klachten en dieperliggende problematiek centraal: wat is de oorzaak van de problemen? Therapie is vaak langduriger én intensiever dan coaching. Over het algemeen zijn er hier minimaal tien sessies nodig.

Therapievormen die hierbij kunnen worden toegepast:

  • Cognitieve therapie: herstructureren van belemmerende denkpatronen
  • Gedragstherapie: o.a. impulsbeheersing en sociale vaardigheden
  • Speltherapie met speciaal materiaal en rollenspelen
  • Metaforische verhalen en sprookjes
  • Creatieve therapie
  • Oplossingsgerichte therapie: aandacht voor de oplossing in plaats van het probleem
  • Systeemtherapie: kijken naar samenhang tussen familierelaties, school, vrienden en communicatie
  • Visualisaties en verbeelding

Als de klacht eenmaal is aangepakt, kan coaching helpen om het leven van het kind verder op te bouwen en het doel te bereiken. Ik ga hierbij oplossingsgericht te werk en kijk wat het kind op dat moment nodig heeft (het gaat nu niet (meer) om de oorzaak van het probleem). Als kindercoach en jongerencoach geloof ik in de kracht van het kind en bouw ik voort op de eigen wijsheid van het kind.