MIJN WERKWIJZE

Ik help kinderen en jongeren van 4 t/m 18 jaar oud die niet lekker in hun vel zitten. Ik geef geen standaard adviezen, maar ga samen met jullie op zoek naar wat er nodig is bij specifieke problemen of situaties. Hierbij luister ik goed naar het kind, want vaak weten zij zelf de oplossing, al is dat onbewust. Het gaat om maatwerk en dat kunnen we samen het beste afstemmen.

Stap 1: De kennismaking

Een traject begint altijd met een telefonisch kennismakingsgesprek van ongeveer 20 minuten. Dit is vrijblijvend en gratis.

Ik kijk of het aanbod van mijn praktijk aansluit bij de hulpvraag. Als we besluiten een traject te starten maken we een afspraak voor een intakegesprek. Voorafgaand aan dit intakegesprek ontvangt u van Buro Kick een intakeformulier dat ik graag twee dagen voor het intakegesprek weer terugontvang. Tijdens het intakegesprek gaan we in op de antwoorden van de vragenlijst en krijgt u alle ruimte om te vertellen over het probleem waar uw kind tegenaan loopt.

Stap 2: Het intakegesprek

Tijdens het intakegesprek, bij voorkeur met beide ouders/verzorgers, maken we de hulpvraag helder.

Graag kom ik hiervoor bij u thuis. Uit het intakegesprek zal blijken wat nodig is: therapie of coaching. Dit wordt vastgelegd in een behandelingsovereenkomst met daarbij de afspraken over het doel van het traject, het geschatte aantal sessies, een kostenoverzicht en de moment(en) van terugkoppeling.

Stap 3: De sessies

Het benodigde aantal sessies is afhankelijk van de hulpvraag en het te bereiken doel. Het traject duurt nooit langer dan noodzakelijk en effectief is. Vaak starten we wat intensiever en bouwen we het gedurende het traject weer af.

Samen verkennen we de denk-, gevoels- en leefwereld van uw kind. In mijn praktijkruimte heb ik allerlei speelgoed om mee te spelen, kunnen we kletsen, toneelspelen, bordspellen doen, etc. Een observatie op school behoort ook tot de mogelijkheden. Kortom, alles wat aansluit bij de belevingswereld van uw kind. Daarbij daag ik uw kind uit op zoek te gaan naar zichzelf. Het doel is een duidelijk beeld te krijgen van de klacht waarmee uw kind worstelt en de manier waarop het met deze klacht omgaat. Na vijf sessies vindt er een oudergesprek plaats, waarin we het verloop van de therapie en de vorderingen bespreken. Bij kindercoaching en jongerencoaching zijn er gemiddeld vijf sessies en één oudergesprek nodig. Bij therapie zijn er gemiddeld tien sessies en één á twee oudergesprekken vereist.

Stap 4: De afronding en evaluatie

Een traject is klaar als uw kind het doel en het geleerde in de praktijk kan/durft te brengen, lekkerder in zijn/haar vel zit, meer zelfvertrouwen heeft verkregen en op eigen kracht verder kan. We sluiten de sessies dan in wederzijds overleg af.

Afsluiten is leuk! We kijken samen terug op het traject, op de ontdek-, leer- en groeimomenten. En natuurlijk blikken we ook vooruit naar hoe het geleerde in de praktijk te brengen. We vieren wat er geleerd en geoefend is! Indien nodig maken we een afspraak voor een terugkomsessie.

Stap 5: Nazorg

Soms hebben kinderen een terugkomsessie nodig om het geleerde weer even op te frissen. Dit kan bijvoorbeeld één keer per jaar, één keer per half jaar of één keer per kwartaal. Dit is afhankelijk van het kind en de situatie. Neem dan gerust weer contact met mij op.

Wil je dat ik contact met je opneem?