TARIEVEN

Je kind zien stralen is het mooiste wat er is en daar wil ik u dan ook graag bij helpen. Met Buro Kick onderscheid ik mij van andere praktijken doordat ik zowel coaching als therapie op één locatie aanbied zonder hier andere tarieven voor te hanteren. Helaas wordt zowel coaching als therapie door veel verzekeraars nog niet vergoed. Er zijn wel mogelijkheden om dit middels een Persoonsgebonden Budget (PGB) vergoed te krijgen. De vergoeding hangt af van de gemeente waarin u woont. Wanneer u hier vragen over heeft, neem dan contact met hen op.

 

Elk traject begint met een telefonisch kennismakingsgesprek van ongeveer 20 minuten. Dit is geheel vrijblijvend en gratis. Als we besluiten een traject te starten plannen we een intakegesprek. Hiervoor kom ik graag bij u thuis. Uit het intakegesprek zal blijken wat nodig is; therapie of coaching en welk pakket het beste bij uw kind past.

DE PAKKETTEN

Wij hebben drie pakketten samengesteld. Deze samenstelling is gebaseerd op mijn ervaring dat de meeste trajecten bestaan uit minimaal vijf sessies met het kind en de intensiteit van het traject.

PAKKET 1

Het eerste pakket bestaat uit vijf sessies, ongeacht wat nodig is: coaching of therapie. Halverwege het traject vindt er een tussentijdse evaluatie plaats door middel van een telefonisch consult. Aan het eind van het traject vindt er een evaluatiegesprek plaats met de ouder(s). Indien u tussentijds op de hoogte wilt blijven, is een evaluatie door middel van een telefonisch gesprek altijd mogelijk. Dit evaluatiegesprek is optioneel. Het traject wordt afgesloten met nog een laatste sessie met uw kind. Samen sluiten we het traject af en kijken we nog één keer terug op wat er is geleerd en geoefend.

In het kort:

 • 5 sessies
 • 1 tussentijdse evaluatie (telefonisch) met ouder(s)
 • 1 eindevaluatiegesprek met ouder(s)
 • 1 evaluatiesessie met kind

De reguliere kosten hiervoor bedragen € 507,50. Kiest u dit pakket, dan betaalt u slechts € 479,00.

ACTIE:
Elk jaar maak ik voor vijf gezinnen, die het financieel moeilijk hebben, een uitzondering en verlaag ik de prijs van dit pakket van  € 479,00 naar € 299,00! Hiermee hoop ik kindercoaching en jongerencoaching dan ook toegankelijk te maken voor gezinnen die het financieel moeilijker hebben. Lees hierover meer in mijn blog Kindercoaching en jongerencoaching is toch “onbetaalbaar”?!.

PAKKET 2

Het tweede pakket bestaat uit zeven sessies, ongeacht wat nodig is: coaching of therapie. Halverwege het traject vindt er een tussentijdse evaluatie plaats door middel van een telefonisch consult. Aan het eind van het traject vindt er een evaluatiegesprek plaats met de ouder(s). Indien u tussentijds op de hoogte wilt blijven, is een evaluatie door middel van een telefonisch gesprek altijd mogelijk. Dit evaluatiegesprek is optioneel. Het traject wordt afgesloten met nog een laatste sessie met uw kind. Samen sluiten we het traject af en kijken we nog één keer terug op wat er is geleerd en geoefend.

Wat dit pakket bijzonder maakt is onze ‘Kick-sessie’. Dit is een fijne samenkomst waarbij uw kind in een ontspannen sfeer, onder het genot van iets te drinken en wat lekkers kan komen praten, vertellen, knutselen of iets anders gezelligs kan komen doen. Echt even aandacht voor elkaar!

In het kort:

 • 7 sessies
 • 1 tussentijdse evaluatie (telefonisch) met ouder(s)
 • 1 evaluatiegesprek met ouder(s)
 • 1 evaluatiesessie met kind
 • 1 Kick-sessie met kind

De reguliere kosten hiervoor bedragen € 717,50. Kiest u dit pakket, dan betaalt u slechts € 649,00.

PAKKET 3

Het derde pakket bestaat uit negen sessies. Halverwege het traject vindt er een tussentijdse evaluatie plaats door middel van een telefonisch consult. Aan het eind van de sessies vindt er een evaluatiegesprek plaats met de ouder(s). Het traject wordt afgesloten met nog een laatste sessie met uw kind. Samen sluiten we het traject af en kijken we nog één keer terug op wat er is geleerd en geoefend.

Ook in dit pakket zit onze Kick-sessie’. Dit is een fijne samenkomst waarbij uw kind in een ontspannen sfeer, onder het genot van iets te drinken en wat lekkers kan komen praten, vertellen, knutselen of iets anders gezelligs kan komen doen. Echt even aandacht voor elkaar!

Anders dan bij de andere twee pakketten is dit pakket inclusief nazorgsessie. Deze kan binnen 6 maanden na afloop van het behandeltraject ingezet worden.

In het kort:

 • 9 sessies
 • 1 tussentijdse evaluatie (telefonisch) met ouder(s)
 • 1 evaluatiegesprek met ouder(s)
 • 1 evaluatiesessie met kind
 • 1 Kick-sessie met kind
 • 1 nazorg-sessie met kind

De reguliere kosten hiervoor bedragen € 927,50. Kiest u dit pakket, dan betaalt u slechts € 799,00.

GOED OM TE WETEN

 • De kindertherapeut en kindercoach zou voor ieder kind beschikbaar moeten zijn, ook als je het financieel moeilijk hebt. In dit geval mag u natuurlijk ook contact met mij opnemen of bekijk mijn blog Kindercoaching en jongerencoaching is toch “onbetaalbaar”?!
 • Een telefonisch kennismakingsgesprek is gratis en vrijblijvend
 • Ik reageer op werkdagen binnen 24 uur
 • Maak zonder verwijzing een afspraak voor een losse sessie of een reeks gesprekken
 • Direct hulp, zonder wachtlijst
 • Voor het intakegesprek kom ik graag bij jullie thuis
 • Veel sessies kunnen tegenwoordig ook onder schooltijd plaatsvinden op de school van uw kind. Hierover ga ik graag samen met u en de school in gesprek.
 • Schoolobservatie behoort tot de mogelijkheden. De kosten hiervan bedragen € 70,00 per uur (exclusief reiskosten).
 • Alle tarieven zijn inclusief voorbereidingstijd, interne verslaglegging en het gebruik van materialen.
 • Alle gesprekken zijn vertrouwelijk. Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid van u en/of uw kind in gevaar brengen, dan bespreek ik dit met derden (bijvoorbeeld familie, school, Veilig Thuis). Dit wordt altijd eerst met u besproken en is conform de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
 • Gesprekspartner van derden is mogelijk. Dit betekent dat ik in overleg met u in gesprek kan gaan met scholen, artsen en andere hulpverleningsinstanties.
 • Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het behaalde resultaat ter verbetering. U mag van mij verwachten dat ik al mijn kennis en vaardigheden zal inzetten om uw kind zo goed mogelijk te begeleiden.

INDIVIDUELE SESSIES

Het kan voorkomen dat de samengestelde pakketen niet passen bij de situatie van uw kind. In die situatie hanteren wij de volgende tarieven:

Intakegesprek

€ 70,00

Behandelsessie

€ 70,00

Telefonisch consult (per 15 min)

€ 20,00

Evaluatiegesprek met ouders

€ 70,00

Kick-sessie

€ 70,00

Dit is een fijne samenkomst waarbij uw kind in een ontspannen sfeer, onder het genot van iets te drinken en wat lekkers kan komen praten, vertellen, knutselen of iets anders gezelligs kan komen doen. Echt even aandacht voor elkaar!

 • Bedoeld voor kinderen die onder behandeling zijn of zijn geweest.