VOOR KINDEREN

De kindertherapeut en kindercoach is er voor ieder kind van 4 t/m 13 jaar dat niet lekker in zijn/haar vel zit. Kinderen kunnen ergens boos over of bang voor zijn. Kinderen kunnen slecht slapen of vaak buikpijn hebben, concentratie- of leerproblemen op school hebben of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Wat hieraan ten grondslag ligt, is niet altijd duidelijk voor kinderen en ouders. Door naar het verhaal van het kind te luisteren in combinatie met spelelementen komt de oorzaak vaak al snel aan het licht. Ook het verhaal van de ouders, de levensloop van het kind, verliesmomenten, kwaliteiten van het kind en het uiteindelijke doel zijn belangrijke elementen in het traject.

De kindertherapeut en kindercoach kan helpen bij onder andere de volgende probleemgebieden:

 • Aanpassingsproblemen na bijvoorbeeld echtscheiding, verhuizing of veranderde gezinssamenstelling
 • Angsten, somberheid of depressieve gevoelens
 • Rouw of verlieservaringen
 • Traumatische ervaringen, zoals mishandeling of misbruik (of daarvan getuige geweest zijn), een ongeluk of pestervaringen
 • Ziekte, handicap of psychiatrische problematiek van het kind of gezinsleden
 • Driftbuien, hyperactief gedrag
 • Moeite met het uiten van emoties
 • Weinig zelfvertrouwen, laag zelfbeeld, identiteitsproblemen
 • Hechtingsproblemen
 • Sociale omgangsproblemen, zoals geen vriendjes hebben, pesten, teruggetrokken gedrag
 • Moeilijkheden in de omgang met volwassenen, zoals moeite met autoriteit en gehoorzamen
 • Slaap- en eetproblemen, tics en onzindelijkheid

Elk kind en situatie is anders, de bovenstaande lijst is daarom ook niet volledig. Staat de klacht van uw kind hier niet bij, neem ook dan gerust contact met mij op.

Wil je dat ik contact met je opneem?