VOOR SCHOLEN

Sinds scholen zich moeten richten op het passend onderwijs, zien zij veel kinderen met problemen die te klein zijn om het kind naar de psycholoog of orthopedagoog door te verwijzen. De problemen zijn voor het kind, ouders en/of leerkracht wel groot. Op dát moment kan je het kind doorverwijzen naar een kindercoach.

Kindercoaching is bedoeld voor ieder kind van 4 t/m 13 jaar, die even of al langere tijd niet lekker in hun vel zitten. Het is een laagdrempelige vorm van hulpverlening.
Doordat een kind niet goed in zijn vel zit, kunnen er problemen ontstaan op het gebied van leren, opvoeding en gedrag of op sociaal-emotioneel vlak.

Het “niet lekker in de vel zitten” kan allerlei oorzaken hebben, zoals:

  • Boosheid/onvrede
  • Verdriet
  • Weinig of geen zelfvertrouwen
  • Moeite met sociale contacten/ vaardigheden
  • Concentratieproblemen
  • Pesten of gepest worden
  • (Hoog-) sensitief
  • (Faal-) angst

Maar er kan ook sprake zijn van één van de volgende situaties:

  • Rouwverwerking
  • Problemen binnen het gezin

Deze lijst is zeker niet volledig; het is een opsomming van situaties die kunnen spelen. Door een juiste aanpak kunnen problemen vaak relatief eenvoudig verholpen worden, zodat de leerling weer gewoon lekker kind kan zijn. In de klas heb je hier als leerkracht meestal niet genoeg tijd voor. Een kindercoach kan de tijd nemen en heeft de juiste tools hiervoor om een kind verder of weer op weg te helpen.

Uiteraard kun je mij ook benaderen bij problemen die hierboven niet staan opgesomd. Samen zullen we dan bekijken of kindercoaching de stap in de goede richting is voor de leerling. Wil je als school gebruik maken van mijn expertise als kindercoach, neem dan gerust contact met mij op. Uiteraard in afstemming met ouders en IB’er.

Wil je dat ik contact met je opneem?